Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Matte - TAL OCH TALS ANVÄNDNING

Rotskärsskolan 7-9, Älvkarleby · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Planering matematik åk 7 HT20 vecka 35-39 

Vecka 

Moment 

Aktiviteter 

Läxa/prov 

35 

Taluppfattning hela tal/decimaltal, tabellträning addition och subtraktion 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, träna additions- och subtraktionstabellerna digitalt och på papper

 

36 

Taluppfattning decimaltal, tabellträning  multiplikation/division 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 8-9, träna multiplikation och divisionstabellerna digitalt och på papper

 

37 

Multiplikation och division med 10,100 och 1000 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 20-21, NOMP 

 

38 

Multiplikation och division med 10,100 och 1000 

Genomgångar, uppgifter med miniwhiteboards, diskussioner i par och helklass, arbete i häfte, spel, arbete i boken sid. 20-21, NOMP 

 

39 

Repetition 

Arbetsblad och gemensamma uppgifter 

Prov 

 

Att kunna inför provet 

Begrepp 

Decimaltecken, decimaler, decimaltal, heltal, positionssystemet tex tiondel/tiotal, addition, subtraktion, multiplikation och division, större än, mindre än, likhetstecknet 

Metod 

Additions- och subtraktionstabellerna med flyt 

Multiplikations- och divisionstabellerna med flyt 

Multiplicera och dividera heltal och decimaltal med 10, 100 och 1000 

Resonemang 

Ange tal mellan två tal 

Sätta ut tal på en tallinje 

Storleksordna hela tal och decimaltal 

Kommunikation 

Använda matematiska begrepp för att kunna förklara resonemang inom området taluppfattning 

 

 

-Vad ska vi jobba med?

- Tabellträning - Addition, subtraktion, multiplikation och division

- Veta hur positionssystemet är uppbyggt med heltal och decimaltal

- Olika positioners värde i positionssystemet

- Ordna tal i storleksordning

- Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

- Multiplikation med tal mellan 0 och 1

 

- Matematiska begrepp

 

Arbetsmaterial

https://tierp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/sjesjoh_alvkarleby_se/EvuU5hiJKRlCmTrC2EwCaIoBkgeiwc4cPYboSnG1IZhz5Q?e=TFQHha

 

 
 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Taluppfattning
Uppgifter
Prov i matte - Tal och tals användning