Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Tema Djur och Natur Läsår 21/22

Björktjära förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Utifrån barnens intressen från tidigare teman om kroppen, naturvetenskap och hållbar utveckling har vi valt att gå vidare med arbete med inriktning djur och natur.

Nuläge

Vi har sett stort intresse i barngruppen oavsett ålder inom detta område och vill utveckla detta.

Det är en fortsättning på tidigare arbete om kropp och hälsa. 

Mål

• Ge barnen kunskap och förståelse för djur och natur i vår närmiljö.

• Ge barnen en ökad förståelse för hur våra handlingar påverkar miljö och klimat.

• Utveckla ett rikare ordförråd.

• Ge möjlighet att utforska med hjälp av olika uttrycksformer såsom berättelser, bild, text och olika medier.

Syfte

Vi vill uppmärksamma barnens tidigare upplevelser och erfarenheter av djur och natur och med detta som grund ge barnen undervisningstillfälle där de får möjlighet att utveckla en vidare kunskap inom området men även utvecklas inom övriga områden med fokus på bland annat språk, hållbar utveckling och digitalisering.

Genomförande

Alla barn på blå deltar.

Vi arbetar med temat delvis i arbete i mindre åldersindelade grupper och delvis tillsammans allihop.

På tisdags- och torsdagsförmiddagar har vi åldersindelade aktiviteter.

På onsdagar har vi utomhuspedagogik allihop tillsammans på förmiddagarna, då går vi från gården och utforskar närmiljön.

Material:

Naturvetenskap/ Hållbar utveckling/ Grön Flagg: (Allt inom temat är kopplat hit) Sopsamlarmonstren

Matematik: Utomhuspedagogiskt material, spel

Språk: Böcker, samlingar, spel

Digitalisering: Använda oss utav UR- play:s material till exempel ”Skrutt” och ”Galonisarna”, även hemsidan ”Bonden i skolan” finns. QR- koder bland annat till UR- play:s material.

Dokumentation under lärprocessen

• Vi har gemensamt ansvar för att lärlogginslägg skrivs för alla barn i de lärtillfällen vi deltagit i.

Ansvar

Maria, Terese och Ellinor ansvarar.

Uppföljning

Vi följer upp under vår planeringstid på fredagar och efter höstterminen utvärderar vi och pratar om hur vi ska fortsätta arbetet till våren.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback