Skolbanken Logo
Skolbanken

Lägesord

Vallastadens skola - anpassad grundskola, Linköping · Senast uppdaterad: 13 november 2020

På den här lektionen kommer du att få arbeta med begreppen på, i, över och under.

Vad vi ska lära oss:

Vi ska lära oss vad olika lägesbegrepp betyder och hur de används.


Hur vi ska lära oss:

Vi kommer att i konkreta fall exemplifiera och laborera kring vad de olika lägesbegreppen innebär.
Vi kommer möta begreppen konkret, som tecken, verbalt och i bilder samt i vardagliga elevnära situationer.
Vi kommer även sjunga och leka.


Det här ska bedömas:

Du ska visa att du förstår innebörden av olika lägesbegrepp

Viktiga begrepp som du kommer att lära dig:


På, i, över, under, framför, bakom, bredvid.

 

Så här får du visa vad du kan:
Du kommer att ställas inför konkreta situationer där du ska visa vilka lägesbegrepp som passar.
Du kommer att få ett givet lägesbegrepp som du ska konkretisera. 


Läroplanskopplingar

ordna händelser och upplevelser i tid och rum,

Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback