Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Matematik Åk 9

Roslagsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 20 maj 2021

Det första arbetsområdet i matematik handlar om vårt talsystem. Vi kommer att arbeta med det mellan vecka 35 och 41.

Tidsperiod

v. 35 - 42  Tal och räkning

v. 43 - 49 Algebra

v. 50 - 6 Linjära funktioner och mönster

v.7 - 13 Geometri

Förmågor

Eleven kan:

lösa olika problem i bekanta situationer

välja och använda strategier och metoder

förstå och använda de matematiska begrepp som tas upp i området.

göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik 

kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Genom muntliga redovisningar, inlämningsuppgifter samt två mindre test.

Veckoplaneringplanering

Tid 

 

v.7 

Uppstart: Area och omkrets 

v.8 

Area och omkrets 

v.10 

Volymer  

v.11 

Volymer       

fredag prov gr1 

v.12 

Måndag prov gr 2                 

Likformighet 

v.13 

Likformighet                          

Speglingar 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Matriser i planeringen
Taluppfattning och beräkning
Primtal och delbarhet
Algebra åk 9
Uppgift medelvärde och median
Linjära funktioner
Bröllopstårtan
Geometri åk 9
Uppgifter
18/2 Bröllopstårtan
Formlerna för Area och Omkrets
Programmera area och omkrets
Bråk 2: Addition och subtraktion av bråk
Bråk 1: Blandadform och bråkform
Bråk 1
Tal 5 - Kvadrattal och kvadratrötter
Tal 4 - Potenser
Bråk 3 - Multiplikation av bråk
Bråk 4: Division av bråk
Algebra 1- Algebraiska uttryck
Algebra 2- Förenkla uttryck
Tal 3 - Prioriteringsregeln
Tal 2- Negativa tal
Tal 1- Positionssystemet
Algebra 3 - Ekvationer
Algebra 4 - Faktorisering
Algebra 5 - Andragradsekvationer
Tores flyttlådor
Matteuppgift Måndag 14/12
Matteuppgift v.51
Linjära funktioner 1
Linjära funktioner 2
Linjära funktioner 3 - Räta linjen ekvation
Akgebra 6
Pythagoras sats
Pythagoras sats Inlämning 11/2
Pythagoras sats nivå 1
Pythagoras sats nivå 2
Pythagoras sats nivå 3
Omkrets Area Uppgift 1
Omkrets Area Uppgift 2
Area och omkrets
Uppgift 3: Omkrets och area
Introduktion Volym
Volym begränsningsarea - Nivå 1
Volym begränsningsarea - Nivå 2
Volym Begränsningsarea - Nivå 3
Uppgift 39
Nivå 1: Volyma av kon, pyramid och klot
Nivå 2: Volyma av kon, pyramid och klot
Nivå 3: Volyma av kon, pyramid och klot
Enhetsomvandling Geometri
Likformighet Nivå 1
Likformighet Nivå 2
Likformighet Nivå 3
Gemensamuppgift Symmetri
Symmetri Nivå 1
Symmetri Nivå 2
Symmetri nivå 3
Längdskala nivå 1
Längdskala nivå 2
Längdskala nivå 3
Area - och volymskala nivå 1
Area - och volymskala nivå 2
Area - och volymskala nivå 3
Skala Nivå 2
Skala Nivå 3
Procent 1: Nivå 1
Procent 1: Nivå 2
Procent 2 - nivå 1
Procent 2 - nivå 2
Procent 2 - nivå 3
Procent 3