Skolbanken Logo
Skolbanken

Hajarna ht-20

Östhammar kommuns nätverk i förskolan, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Hyddan och Grodan kommer att ha femårsgrupp tillsammans där vi har valt att arbeta med ett pedagogiskt årshjul utifrån fokusområdena : socialt/emotionellt, språk, matematik, miljö/naturvetenskap/teknik. Vi kommer att använda skogen som lärmiljö.

Syfte och mål: Vi vill att barnen ska lära känna varandra och bli goda kamrater och en välfungerande grupp.Vi vill att barnen ska känna sig trygga och hemma i skogen, att de ska få uppleva den med alla sina sinnen. Barnen ska få kunskap om växter och djur dvs artkunskap, naturens kretslopp och hållbar utveckling. De ska få erövra kunskap om att elda och laga mat i skogen.Vi vill att barnen ska upptäcka skogen som rekreations och återhämtningsmiljö, vilket vi hoppas de kan ha användning för genom hela livet. 

Genomförande:Vi kommer att träffas en gång i veckan, torsdag förmiddag mellan 9:30-11:00. Det är Lena på Grodan och Eva på Hyddan som leder. Vi kommer att arbeta mulleinspirerat, vilket innebär att vi inte har separata mulletillfällen. Lillmulle kommer att besöka oss på samlingarna och ge oss olika uppdrag utifrån focusområdena. Vi kommer använda oss av de material som finns i skogen.

Var fjärde vecka kommer vi att träffas alla blivande skolbarn på Logården. Vi kommer då att gå iväg och även ibland ta med oss mat för att äta ute. Huvudsyftet då blir att lära känna varandra och upptäcka nya kompisar

Dokumentation:På unikum och på anslagstavlan i korridoren, vi kommer att använda Ipads och annat skapande.

Utvärdering: Med barnen fortlöpande och vid terminsslut.

Barnen har blivit en välfungerande grupp, de har visat nyfikenhet och intresse för naturen. Vi upplever att de är trygga i skogens miljö. Dom har erövrat skogen som lekmiljö vilken har främjat deras fantasi. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback