Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Krönika sv och sva år 8

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Vi kommer arbeta med texttypen krönika, vi kommer läsa, analysera, diskutera flera krönikor för att öva på läsförståelsen.

Syfte - Varför?

 Vi kommer också arbeta med läsning och läsförståelse, språkliga drag, och personlig text.

Centralt innehåll - Vad?

Läsförståelse och texttyper 

Kunskapskraven 

Läsa och läsförståelse:  

  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.     

Texttyper och skrivning:  

  • Eleven kan skriva olika slags texter med språklig variation, textbindning samt fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.   

 

 

Undervisningens innehåll - Hur?

Läsa krönikor Skriva krönika, ge och få kamratrespons och bearbeta utifrån responsen.

v. 40 läsa och planera för skrivandet 

v. 41 skriva utkast

v. 42 börja renskriva

v. 43 renskriva 

v.44 Höstlov

v.45 Inlämning av krönika, nytt område.

 

Elevens utvärdering - Hur har det gått?

Vad har du lärt dig?

På vilket sätt har du tagit ansvar för dina studier?

Vad vill du bli bättre på?

Vad vill du ha hjälp med i fortsättningen?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Betygsmatris i Svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback