Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4

Bild årskurs 4 HT21

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 20 augusti 2021

Mellan augusti och december arbetar vi med bilder i olika uttrycksformer. Eleverna får ta del av konsthistoria och några av tidernas mest kända verk. Utifrån dessa verk får eleverna möjligheter att inspireras och själva uttrycka sin egen bildkonst. Vi kommer att arbeta med 3D-teckning och Picassos fyra perioder, men vi kommer också att samtala om konstens historia i andra sammanhang.

Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där foto, design, konst och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Mål för arbetsområdet 
När vi är klara ska du kunna: 


- Använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
- Kunna kombinera olika bildelement på ett fungerande sätt.
- Bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
- Ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Undervisning 
Fram till jullovet arbetar vi med bilder i olika uttrycksformer. Eleverna får ta del av konsthistoria och några av tidernas mest kända verk. Utifrån dessa verk får eleverna möjligheter att inspireras och själva uttrycka sin egen bildkonst. Vi kommer att arbeta med Picassos fyra perioder samt diskutera och inspireras av andra konstnärer genom tiderna. Elevernas egna verk samlas i en egen mapp samt laddas upp i lärloggen på Unikum. 


Undervisningsformer 
I undervisningen kommer vi att arbeta med: 
- Olika material och färgsammansättningar
- Fakta om konstnärer och dess tidigare verk
- Olika uttryckssätt och kreativt skapande
- Samla allt arbete i en egen mapp (Mina konstverk)

Det här kommer jag att bedöma 
Din kunskap och förmåga att: 

- Kunna använda några olika tekniker, verktyg och material för att skapa olika uttryck.
- Kunna kombinera olika bildelement på ett fungerande sätt.
- Bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial. 


Läroplanskopplingar

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback