Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Grekiska årskurs 7-9 HT20

KC Flerspråkighet, Umeå · Senast uppdaterad: 24 augusti 2020

Undervisningen i grekiska kommer att vara uppbyggd kring de fyra stora förmågorna: läsa, lyssna, skriva och prata. Under terminen kommer du att få möjlighet att träna dem alla med olika sorters material.

Läsa

Du kommer att läsa olika sorters texter där du tränar läsförståelse. Texter du kommer att få läsa är: mytologi,skönlitterära böcker, artiklar, historia, instruktioner

Du visar läsförståelse genom att övergripande berätta vad en text handlar om men också genom att visa att du förstått detaljer på olika nivåer 

Läsförståelse utvecklas/tränas genom att du:

 • ökar/repeterar ditt ordförråd
 • pratar och diskuterar vad du läst i mindre och större grupp
 • skriver olika sorters texter som visar att du förtått vad du läst (sammanfattningar, artiklar, )
 • svarar på olika sorters frågor, on-the-line (svaren står tydligt i texten), between-the-line (du behöver tolka och dra slutsatser) och beyond-the-line (du behöver tolka, analysera och dra slutsatser)
 • genomgång av olika sorters strategier du kan använda när du läser samt möjlighet att prova och träna på att använda dem

 

Lyssna

Med hjälp av olika hörövningar men även information och instruktioner tränar du hörförståelse. Hörförståelse handlar om olika ämne och du kommer att få höra olika dialekter. 

Du visar hörförståelse genom att övergripande berätta vad du hört men också genom att på något sätt visa att du förstått detaljer på olika nivåer (tydliga och/eller viktiga)

Hörförståelse utvecklas/tränas genom att du:

 • ökar/repeterar ditt ordförråd
 • pratar och diskuterar vad du hört i mindre och större grupp
 • skriver olika sorters texter som visar att du förstått vad du hört (sammanfattningar, artiklar, )
 • genomgång av olika sorters strategier du kan använda när du lyssnar samt möjlighet att prova och träna på att använda dem

 

Skriva

Du kommer att få träna på att skriva olika sorters texter på svenska samt visa din läs- och hörförståelse i skrift. 

Du visar att du kan skriva på svenska när andra förstår vad du skrivit.

Ditt skriftspråk utvecklas/tränas genom att du:

  • ökar/repeterar ditt ordförråd och använder ämnesspecifika ord
  • använder fraser och ord på rätt plats i meningarna för att kunna göra dig förstådd
  • skriver sammanhängande (röd tråd)
  • använder skrivregler
  • strukturer för olika sorters texter
  • läser olika sorters texter och då uppmärksammar meningsbyggnad, stavning, grammatik etc
  • använder korrekt grammatik som tex bestämd och obestämd form, singular/plural, verb tempus, etc
  • läsaren stannar inte upp i texten pga stavning, grammatik, meningsbyggnads fel etc
  • genomgång av olika sorters strategier du kan använda när du skriver samt möjlighet att prova och träna på att använda dem

 

Prata

Du kommer att få träna på att prata grekiska genom att, i större och mindre grupp, aktivt delta i samtal på grekiska men också visa din läs-och hörförståelse.

Du visar att du kan prata grekiska när andra förstår vad du säger för att du tänker på vem du pratar med och använder ett språk därefter.

Kommunikationen utvecklas/tränas genom att du:

  • ökar/repeterar ditt ordförråd och använder ämnesspecifika ord
  • använder fraser och ord på rätt plats i meningarna för att kunna göra dig förstådd
  • uttalar och betonar orden rätt
  • aktivt pratar och diskuterar om olika intressanta ämne i mindre och större grupp
  • lyssnar på olika sorters texter för att träna uttal och intonation (betoning)
  • läser högt i större och mindre grupp (tränar uttal, flyt)
  • använder korrekt grammatik som tex bestämd och obestämd form, singular/plural, verb tempus, etc
  • flyt, inte behöva leta efter orden
  • genomgång av olika sorters strategier du kan använda när du läser samt möjlighet att prova och träna på att använda dem

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback