Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

2 - 3

Bild åk 1-3

Nolbyskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 15 september 2022

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga. Vi kommer i ämnet bild att lära oss nya tekniker och metoder, men också utveckla sådant vi redan kan.

Ämne: Bild 

Arbetsområde: Bildundervisning åk 1-3.

Konkreta mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde har utvecklat din förmåga att:

 • kommunicera och berätta med bilder
 • skapa bilder med hjälp av många olika tekniker och material
 • utveckla egna idéer och få ditt arbete att gå framåt
 • anpassa dina bilder efter syfte och sammanhang
 • bedöma ditt eget arbete och komma på hur det kan bli bättre
 • resonera om bilders betydelse, historiskt och kulturellt
 • ord och begrepp inom bildämnet 

Bedömning

Vad som kommer att bedömas och hur du ska visa dina kunskaper:

 • Genom att du ritar/målar bilder som passar ihop med dina texter och berättar om dina tankar kring dessa bilder visar du om du kan förstärka ett budskap med hjälp av bilder.

 • Genom att delta aktivt i samtal kring olika typer av bilder och konstverk kan du visa din förmåga att analysera bilder.

 • Jag kommer att bedöma hur aktiv och noggrann du är i processen när du skapar bilder med olika tekniker och material.

 • Jag kommer också att titta på hur du gör när du utvärderar ditt eget arbete och om du kan komma på sätt att förbättra dina bilder/skapelser.

Undervisning:

På bildlektionerna (samt integrerat i andra ämnen) kommer du att få arbeta både enskilt, i par och i grupp. Du kommer att få träna på att:

 • teckna med blyerts.
 • måla med t.e.x kritor, kol och vattenfärger.
 • bygga upp bilder med hjälp av olika bildelement som t.ex. form, linje, perspektiv, för- och bakgrund.
 • fotografera och arbeta med bilder på datorn.
 • göra collage och återanvända bilder.
 • skapa bilder som förstärker budskapet i dina egna texter.
 • skapa föremål med olika material.
 • undersöka, diskutera och måla flera av de stora målarmästarnas verk.
 • titta på olika konstverk och träna på att beskriva dessa och fundera över vad de vill "berätta"(kopplat till egna erfarenheter och kunskaper).
 • ge omdöme om hur bra du tycker att det gått och vad du skulle vilja göra annorlunda.

Läroplanskopplingar

förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

förmåga att skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt utifrån syftet med bildarbetet, och

förmåga att analysera samtida och historiska bilders innehåll, uttryck och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder och illustrationer till berättelser.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digitala verktyg.

Olika element som bygger upp form, yta samt för- och bakgrund i en bild, till exempel linjer och färg.

Några verktyg och material för teckning, måleri, modellering och konstruktioner samt för fotografering och annat digitalt arbete med bilder.

Samtida och historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder och konstbilder.

Eleven framställer olika typer av bilder med väl genomarbetade uttrycksformer.

I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande sätt.

Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett väl fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven beskriver bilders innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback