Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

ABC-klubben: Den magiska kulan

Hulanskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Att lära sig läsa är både spännande och roligt. Vi kommer att arbeta med våra bokstäver och deras ljud, läsa ord som är svåra och lära oss ord som vi kan se som ordbilder. Läseboken "Den magiska kulan" kommer att vara vårt läromedel, tillsammans med ABC-klubbens app.

Detta kommer undervisningen att innehålla:

 • läsa boken "Den magiska kulan"
 • arbeta med bokstäver, deras ljud och form
 • arbeta med ordbilder
 • arbeta med läsförståelsestrategier
 • läsa i grupp
 • lyssna på högläsning
 • samtala och återberätta i grupp
 • arbeta med läsförståelse och skrivning i läxboken
 • arbeta med läsförståelse och bokstäver i arbetsboken

Du kommer varje vecka att få läsa ett nytt kapitel i Läseboken både i skolan och hemma för en vuxen. Genom att läsa en text flera gånger övar du upp flytet i läsningen. 

Vad ska du kunna?

Du ska kunna:

 • höra begynnelseljudet i ord, ex m-mat och s-sol
 • höra att ex fel, fyra och fisk börjar på f och att bok slutar på k
 • ljuda ihop ex s-ö-t till söt och m-u-s till mus
 • namn och ljud på alla bokstäver
 • känna igen vanliga småord som ordbilder jag, hej, och, ser, en, ett, är, var, det, vi, du, den osv
 • läsa ord som is, sol, räv
 • läsa enkla ord och förstå vad de betyder
 • läsa och förstå en enkel mening, Asta leker med Bea
 • berätta i grupp och lyssna på andra
 • återberätta
 • sammanfatta
 • förklara så att andra förstår
 • ge och ta muntliga instruktioner
 • tala om vad du tycker och tänker och lyssna på andras åsikter 
 

Detta visar du genom att:

 • läsa för din lärare och kamrater
 • göra skrivuppgifter
 • delta i diskussioner

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Den magiska kulan år 1 2020/2021
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback