Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

"En meter bräda" åk 6

Gruvrisskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Ett arbete där eleven ska utveckla och formge ett slöjdföremål av max en meter bräda/planka. Eleven ska rita en skiss( förslag), där man ska kunna se hur arbetet ska utföras, samt vilka material man behöver. Man får komplettera sin bräda med ex. skruvar, gångjärn, hängare mm.

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocessen.

 

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha gemensam genomgång.
Du ska rita en skiss innan du sätter igång med arbetet.
Du får använda max en meter bräda/planka.
Vi kommer att ha gemensam genomgång av olika arbetstekniker.
Du ska välja vilken metod du vill använda och motivera varför.
Du ska efter olika genomgångar försöka arbeta självständigt och ta ansvar för att arbetet blir genomfört.
Vi kommer att gemensamt gå igenom värdering av slöjdarbetet.

Visa vad du lärt dig

Du ska efter genomgång visa en ritning som beskriver vad du ska göra och vilka mått ditt arbete ska ha.
Du ska träna på att motivera dina val som du gör under arbetets gång.
Du ska visa på slöjdlektionerna att du efter instruktion kan hantera verktyg och redskap på ett säkert och lämpligt sätt.
Du ska värdera ditt arbete.

Tidsram

Arbetet pågår under delar av höstterminen.

Bedömning

Från Lgr 11

Läraren kommer att bedöma hela arbetsprocessen utifrån skiss och användning av verktyg. Hur du utvecklar idéer och kan motivera dem.


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
En meter bräda
Uppgifter
Tavelram
Tavelram