Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

F

Mekanismer och styrning

Tokarpsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Du ska känna till hur många mekanismer fungerar och hur man kan styra funktioner på olika sätt.

 

Detta ska du lära dig. Kunskapskrav.

Länkar, vajer, hävstång, hävarm, leder, fjäder, rotation, kuggar, friktion, lager, smörjning, spärr, lås, automatisk styrning, datorsimulering, tidsstyrning, sensorer, givare, reglering, optimering, programstyrning, säkring, hydraulik, Pneumatik,

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner, genomgångar, små undersökningar,

Vad ska bedömas:

Boken sid 44-65, 84- 99.24-33

Uppgifter mekanismer från sid 60: 1, 7, 8, 10, 13, 16, 22, tekniska förmågor uppgifter:1, a, b, c. 5. Minns du: 1. 2. 4.5.9. förstår du fråga 1. 4.

Uppgifter styrning från sid 96: 1, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, minns du uppgift 1, 3, 4. Förstår du: 1. 2.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback