Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

5

Spännande texter - läsa, förstå och skriva

Sjöviksskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 augusti 2021

Vi ska arbeta med berättande texter. Du kommer att lära dig hur spännande berättelser är uppbyggda. Du kommer under arbetsområdet att få skriva en egen spännande berättelse. Du kommer få träna på att ge och ta respons på texter och utveckla texten efter den.

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

Skrivrummet 

Läsrummet text och övningsbok

Genomgångar

Dramaövningar

Möjlighet att utveckla skrivandet med skrivprojektet Ön

 

Grovplanering

v.  35 Steg 1 Inledning, språkliga drag, genre

v.  36-37 Steg 2  Skapa levande miljöer och skapa spänning

v.  38-39 Steg 3 Skriva tillsammans med kamrater

v. 40-41 Steg 4 Planera och skriva en egen spännande text

 

IKT och medier

Bingel
Skriva på ipad
Lyssna på ljudfiler
Förstå ljudets inverkan på upplevelsen


Läroplanskopplingar

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Spännande berättelse år 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback