Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

2 - 3

Teknik

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 2 september 2020

Vad är teknik? Vi ska ta reda på vad teknik är och vad det betyder för oss människor. Vi ska också ta reda på hur tekniken har förändrats. Kan vi förbättra göra om? Vi ska se hur några av de enkla maskinerna fungerar. Vi ska även bygga och konstruera.

Mål

Det här ska du lära dig:

Du ska utveckla förmågan att:

 • Förstå vad som kan vara teknik. 
 • Tänka kring vad tekniken har gjort för människan. 
 • Ta reda på hur olika saker har förändrats genom åren. 
 • Ha förståelse för vad som krävs för att olika konstruktioner ska fungera.
 • Använda ämnes-specifika ord.
 • Förmåga att använda enkel programmering

Undervisning

 • Samtala och resonera kring tekniska lösningar.
 • Dokumentera.
 • Bygga och konstruera.
 • Använda olika tekniska hjälpmedel.

Bedömning

 • Din förmåga att förklara tekniska lösningar.
 • Din förmåga att följa givna instruktioner.
 • Din förmåga att dokumenterar dina kunskaper.
 • Din förmåga att bygga konstruktioner.
 • Din förmåga att återberätta hur några tekniska lösningar har förändrats över tid.
 • Din förmåga att förklara några tekniska föremål i vardagen och hur de anpassats efter människans behov.

 

 • Detta visar du genom att:
 • vara aktiv och visa intresse på lektionerna.
 • arbeta aktivt när vi konstruerar
 • delta i enkla dialoger och diskussioner

 

 

Klicka i vilka områden i Läroplanen planeringen berör via knappen här nedanför. 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Att styra föremål med programmering.

Matriser i planeringen
Öjersjö Brunn matris åk 1-3
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback