Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Socialt och emotionellt

Lövhyddans förskola, Alingsås · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Vi kommer att arbeta med känslor och hur vi är mot varandra.

 

Syfte - varför?

Vi utgår från ett årshjul indelat i fyra tårtbitar (socialt/emotionellt, språk, matematik och naturvetenskap/teknik. Vi inleder året med att fokusera på socialt och emotionellt. I början av läsåret fokusera vi alltid på grundverksamhet, att barnen ska bli trygga här på förskolan, med miljö, pedagoger och i barngruppen.

Vi vill genom denna undervisning ge barnen ett grundläggande ordförråd och förståelse för känslor och hur vi är mot varandra.

Vi ska även arbeta med språk och flerspråkighet under hela läsåret, detta arbete ska genomsyra även arbetet med socialt och emotionellt.

 

 

Var är vi? (Utgångspunkt)

Vi har en ny barngrupp samt nytt arbetslag, vi behöver tillsammans skapa goda relationer och skapa en miljö där alla kan känna sig trygga. Detta gör vi bland annat genom att fokusera på känslor och hur vi är mot varandra.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska kunna förmedla hur de känner och även veta hur vi behandlar varandra. 

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

Vi kommer att samtala kring ett antal ord GLAD, LEDSEN, STOPP, ARG, ONT, RÄDD, SNÄLL, TRÖSTA och HJÄLPA. Vi kommer ta några ord i taget, använda oss av TAKK, bilder samt lära oss orden på barnens olika modersmål. 

För att lära oss rätt ord på modersmålet ska vi i första hand ta hjälp av vårdnadshavarna. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback