Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknikhistoria och enkel mekanik.

Backluraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 27 augusti 2020

Detta arbetsområde i teknik kommer att handla om teknikhistoria, vi kommer att bli uppfinnare och skapa samt förbättra gamla tekniska lösningar samt lära oss se teknik ur ett miljö och historiskt perspektiv.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper.

 Under terminen i årskurs 3 är det följande kunskaper och förmågor som ska utvecklas.

 • ·         Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar, miljö och historiska perspektiv. 
 • ·         Användandet av tidslinjen och kartan för att förklara rörelsen av tekniken mellan länder och över tid. 
 • ·         Visa hur ex skålen ser ut idag och gå bak till istid. 
 • ·         Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov
 • ·         Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • ·         Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen
 • ·         Upptäcka vanliga enkla mekanismer och förklara dess funktion
 • ·         Uppfinnare, studera en vanlig mekanisk lösning och försök komma på förbättringsmöjligheter samt förslag på vilka material som skulle kunna göra produkten mer miljövänlig.
 • ·         Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.      

Undervisning och arbetsformer.

 • ·         Genom genomgångar, samtal, upptäckande, film och konstruktion.
 • ·         Genom grupparbete, pararbete samt enskilt arbete där vi samtalar och diskuterar och du får träna på att förklara hur du har tänkt och lyssna samt förstå sig på andras sätt att tänka.
 • ·         Genom olika värderingsövningar och modeller ex venndiagram.

På lektionerna måste jag.

 • Vara aktiv vid genomgångar och övningar. 
 • Arbeta aktivt vid grupp och enskilt arbete.

Bedömning.

 

Förmågor och färdigheter bedöms fortlöpande under terminens gång. Bedömningen görs genom observationer under lektionstiden, arbete som lämnas in och skapas samt genom samtal och olika diagnoser. Se matris.


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.

Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.

Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.

Matriser i planeringen
Teknikhistoria och enkel mekanik.
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback