Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

5

Magnetism Puls 4-6

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 september 2020

Arbetsområde magnetism.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta: 

Lärarledda genomgångar

Diskussioner kring innehållet

Laborationer

Film

Arbetsblad, anteckningar och bilder

 

Bedömning

I dina beskrivningar ska du kunna hantera och visa på kunskap om ämnesorden i begreppslistan (systematisk undersökning, konstant, variabel, nordpol, sydpol, nordände, sydände, attrahera, repellera, stavmagnet, magnetfält)

 

Du ska kunna förklara något fysikaliskt samband vi har arbetat med.

 

Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och dess betydelse för människors levnadsvillkor.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback