Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Matematik, åk 8: kapitel 1 "Tal" i Matte Direkt (Sara Söder)

Vinsta grundskola västra, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 september 2020

Vi kommer att arbeta med kapitel 1 "Tal" i läroboken Matte Direkt under vecka 35-42. Alla elever har ett konto på Studi.se där det finns en mängd korta animerade filmer med tillhörande quiz. Vi kommer att titta på filmer i skolan, men det är jättebra om ni använder Studi.se hemma också.

Kapitel 1 Tal 

 

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att 

 • jämföra tal i bråkform och i decimalform 
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal i bråkform och decimalform 
 • förklara vad ett negativt tal är 
 • räkna med negativa tal 

 

 

 

Grundkurs  

Begrepp  

 • s. 8 “Tal i bråkform och i decimalform  

andel 

bråkform 

decimalform 

 

 • s. 9 “Addition och subtraktion med tal i bråkform och i decimalform  

 

 

 • s. 10 Multiplikation av tal i bråkform  

blandad form 

 

 • s. 11 “Multiplikation med tal i bråkform 

 

 

 • s. 12-13 Multiplikation med två tal i bråkform 

 

förkorta 

 • s. 14-15 “Division med tal i bråkform 

 

förlänga 

 • s. 16-17 “Multiplikation med tal i decimalform” 

  

överslagsräkning 

 • s. 18-19 “Division med tal i decimalform” 

 

 

 • s. 20-21 Multiplikation och division med tal i decimalform” 

 

 

 

 • s. 22 Negativa tal  

negativt tal 

 

 • s. 23-24 Addition och subtraktion med negativa tal 

motsatt tal 

 

 • s. 25 “Multiplikation och division med negativa tal” 

 

 

 

 

 

KAPITEL 1 ”Tal 

  

Vecka 35 

s. 8 “Tal i bråkform och i decimalform  

s. 9 “Addition och subtraktion med tal i bråkform och i decimalform  

s. 10 “Multiplikation av tal i bråkform  

  

Vecka 36 

(Ons: Elevens val) 

s. 11 “Multiplikation med tal i bråkform  

s. 12-13 Multiplikation med två tal i bråkform  

  

Vecka 37

(Ons: Inspirationsdag i Vällingby)  

s. 14-15 “Division med tal i bråkform  

s. 16-17 “Multiplikation med tal i decimalform”  

  

Vecka 38 

(Mån-tors eftermiddagUtvecklingssamtal) 

s. 18-19 “Division med tal i decimalform”  

s. 20-21 “Multiplikation och division med tal i decimalform”  

  

Vecka 39 

(Tis: Elevens val) 

s. 20-21 “Multiplikation och division med tal i decimalform”  

 

Vecka 40 

(Tis: Orientering) 

s. 22 “Negativa tal” 

s. 23-24 “Addition och subtraktion med negativa tal” 

s. 25 “Multiplikation och division med negativa tal” 

  

Vecka 41 

Träna inför provet (se matris) 

  

Vecka 42: tisdag

  

PROV på kapitel 1 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Matematikprov 1
Matematikprov 1 (Tal)
Matematikprov 1 (Tal)