Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Friluftsliv och utevistelse år 6

Vreta kloster skola, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2023

I Sveriges fantastiska natur finns mycket att uppleva, detta möjliggörs genom allemansrätten. Att förstå och kunna använda en karta är kunskaper som du kommer ha nytta av genom livet.

 

Mål

 •        Förstå hur en karta är uppbyggd samt vad symbolerna på kartan betyder.

 •     Kunna orientera dig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av karta.

 •        Kunna anpassa dig efter allemansrättens regler.

 •        Kunna anpassa dina kläder till väder och årstid.

 •        Kunna anpassa rörelser i lekar och aktiviteter till natur, utemiljö, väder och årstid.

 •        Tänka på säkerheten och visa hänsyn mot natur och kamrater. 

 

Undervisning

 •      * Repetera kartans färger och symboler.

 •       Träna på att ”passa kartan” efter verkligheten.

 •     Orientera till olika platser i Berg med hjälp av karta.

 •        Prata om allemansrättens rättigheter och skyldigheter samt hur du lever upp till dem.

 •        Röra oss och genomföra aktiviteter i naturen och i utemiljö.

 •        Genomgång och diskussion kring bad- och båtvett.

 •        Säker användning av trangiakök.

 •     Lägerskola med cykling, orientering, matlagning på trangiakök och tältning.

Bedömning

 • Individuell linjeorientering då du ska markera på kartan var du befinner dig.
 • Hur du tar hänsyn och tänker kring allemansrätten och säkerheten i förhållande till kamrater och aktivitet, exempelvis användande av trangiakök.
 • Hur du bidrar och engagerar dig i aktiviteterna vi genomför.

Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer,

förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och

förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

Att orientera sig i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan stöd av digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.

Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Samtal om upplevelser av olika aktiviteter samt värdering av hur de påverkar den fysiska förmågan och hälsan.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.

Matriser i planeringen
Friluftsliv och utevistelse
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback