Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

1

År 1-3 Bild

Tornhagsskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 27 maj 2021

I bild kommer eleverna att skapa bilder med hjälp av olika material, exempelvis måla på papper med färgpennor eller vattenfärg och arbeta med lera och naturmaterial. Eleverna kommer att få följa instruktioner men också skapa på egen hand.

År 1:

I undervisningen kommer vi att:

- skapa bilder genom att rita och måla med olika tekniker, material och verktyg som vattenfärg, färgpennor och kritor

- arbeta med både plana och formbara material som papper, lera och naturmaterial

- skapa bilder på egen hand och efter en mall eller en instruktion

Bildundervisningen kommer delvis att kopplas till ämnet svenska och bokstavsarbetet. Eleverna kommer även att skapa sagobilder samt faktabilder. Undervisningen kommer även kopplas till No då eleverna skapar bilder för de olika årstiderna. Undervisningen kommer också kopplas till So, då vi skapar bilder till olika högtider.

År 2:

 

År 3:


Läroplanskopplingar

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback