Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lärande hela dagen ht 2020

Stallbackens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 10 september 2020

LÄRANDE HELA DAGEN.

Temat/aktiviteten   Lärande hela dagen

 

Var är vi? Vi har nu 11 inskolade barn mellan 1-2 år på avd 1. Det kommer att skolas in 3 barn till så att avdelning 1 blir komplett med 14 barn.  Vi jobbar med att få hela gruppen trygg. En viktig del i det är att våra dagar är strukturerade med tydliga rutiner.

 

Vart ska vi? Vi vill se att alla våra barn får chans att bli trygga och i och med det blir förskolan en plats för undervisning i allt vi gör.

 

Hur gör vi? Vi ser förskolan som en utbildning som ger ett lärande under hela dagen. Genom våra diskussioner har vi alla fått en medvetenhet kring detta, såsom:

# Måltider: Vi samtalar om vad vi äter, vad vi gjort innan, vad vi ska göra efter. Vi räknar antal barn, antal köttbullar.  = Språkträning och matematik mm.

# Av-påklädning: Vi benämner kroppsdelar, höger/vänster, färger, klädesplagg, antal fingrar, vad vi ska göra när vi kommer ut/in mm. = Språkträning, matematik, begrepp och förmåga att föra samtal och planera.

# Hygien/skötrum: Vi pratar om vikten av att tvätta sig, hur vi tvättar oss och genom att titta i spegeln se att vi blir rena. Vi pratar kroppsdelar, höger/vänster. Barn som ligger på skötbordet ger oss ett bra tillfälle till samtal med ögonkontakt, vi pratar om vad vi gjort eller ska göra mm.

# Lek: " Barn leker inte för att lära men de lär när de leker". I leken får vi in mycket social träning såsom samtal, visa hänsyn, vänta på sin tur, samarbete mm. Genom att vi pratar med barnen om vad vi gör i leken så får barnen en stor språklig träning även här, vi får även in matematiska begrepp med antal, hög/låg mm, och fantasin tränas också och därmed det abstrakta tänkandet. Vi deltar aktivt i barnens lek för att inspirera dem till att vidga leken och fördjupa deras intressen.  

# Utevistelse: Alla behöver frisk luft för att må bra så därför är vi ute så gott som varje dag. När vi är ute kan barnen röra sig på stora och ojämna ytor vilket gör att deras grovmotorik tränas automatiskt. Vi ser tillfredställelsen hos barnen när de själva kan klättra upp i snöhögen/på stubben mm vilket stärker deras självkänsla. Leken ute ger samma språkliga/matematiska träning som vid innelek då vi sätter ord på det vi gör.

# Samling: Här får barnen känna sig som en del i gruppen då vi börjar varje samling med en namnsång. Det blir en träning i att våga synas i grupp och våga tala om/visa vad vi ska sjunga mm. Här är ett bra tillfälle att kunna lyssna på andra, vänta på sin tur, koncentrera sig men också kunna "ta för sig".

# Teknik: I vår teknikhörna finns klosslådor, hammare med bultbräda mm. dessa olika material erbjuder träning i att vända och vrida för att klossarna ska passa i rätt hål vilket gör att barnens tankeförmåga och koncentration tränas.

# Böcker/läsning: I böckernas värld får barnens språk/fantasi/koncentration/empati och berättandeförmåga träning. Viktigt att vi tillsammans med barnen reflekterar över vad vi läser och låter dem berätta om vad vi läst. Bilder ger också tillfällen till att utveckla språket genom att vi samtalar om vad vi ser. 

 

 

 

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)


Läroplanskopplingar

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback