Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Biologi, Fysik

·

Årskurs:

9

Hjärta, Blod & Nervsystemet, Hjärna åk.9 HT20

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 februari 2021

Hjärtat och blodkärlen är kroppens transportsystem. Det ser till att kroppens celler får tillräckligt med syre och näring och blir av med sitt avfall. Hjärtat fungerar som en dubbelpump, som driver blodet runt i din kropp. Immunförsvaret består av ett nätverk av celler, vävnad och organ som tillsammans arbetar för att skydda kroppen mot virus, bakterier och sjukdomar. Immunförsvaret består av ett nätverk av celler, vävnad och organ som tillsammans arbetar för att skydda kroppen mot virus, bakterier och sjukdomar.

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):.

Blodomloppet:

 • Blodomloppets uppbyggnad och funktion i kroppen.
 • Känna till olika typer av blodkärl och veta deras olika uppgifter.
 • Veta skillnaden mellan lilla och stora blodomloppet

Hjärtat och Blodet:

 • Hjärtat är en dubbelpump där den högra pumpen består av höger förmak och höger kammare, den vänstra av vänster kammare.
 • Klaffar i hjärtat hindrar blodet att pumpas åt fel håll.
 • Hjärtats slag gör att blodet drivs fram med ett visst tryck i blodkärlen.
 • Blodtrycket är högst i aortan, därefter artärerna och lägst tryck i kapillärerna.
 • Blodet består av: Blodplasma, röda blodkroppar, blodplättar och vita blodkroppar (Vårt försvar)
 • Känna till de olika Blodgrupperna A, B, AB och 0.

Immunsystemet

 • Vad är immunförsvaret
 • Vad är en vit blodkropp
 • Immunförsvarets olika delar (bild 278-279)
 • Antikroppar
 • Vaccin, antibiotika

Nervsystemet:

 • Vad är ett nervsystem
 • Hjärna
 • Reflexer
 • Sinnen

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under perioden: v.35-40

Se vidare bifogad planering.

 • Genomgångar
 • Klassrumsdiskussioner
 • Filmer 
 • Studi.se (Finns flera filmklipp för arb.området)
 • Laborationer/praktiska övningar
 • Arbetsblad/Instuderingsfrågor
 • Blodomloppet Immunförsvar (s.261-280)
 • Nervsystemet (s.300-327)

  Lyssna på texten i  ljudbok (spektrums hemsida):

  https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#


  Bedömning:
 • Ditt aktiva deltagande under lektionstid
 • Startuppgifter
 • Inlämningsuppgift: Skriva en Vetenskaplig Rapport om en vald "Sjukdom", lämnas in senast v. 43
 • Laborationer
 • Skriftligt prov, Biologiprov v.38

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.

Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.

Matriser i planeringen
Matris Biologi
NO Domnarvet Ämnesövergripande 7-9
Uppgifter
ppt hjärta blod
Instuderingsfrågor Nervsystemet
Instuderingsfrågor, hjärta & blodomlopp

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback