Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

2

Engelska åk 2 ht 2020

Fruängens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

I åk 2 ska du få börja med ett nytt ämne nämligen engelska! Du kommer att ha nytta av det du lär dig när du åker på semester, ser på TV eller Youtube, och det kommer att göra det möjligt för dig att få vänner från andra länder. Good luck!

Vad vi ska lära oss

Vi kommer att träna på att:

 • prata engelska (ord, fraser och korta meningar).
 •  lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar.
 •  läsa korta ord och meningar
 •  skriv enkla ord och fraser
 •  säga ramsor och sjunga sånger på engelska
 •  förstå enkelt talad engelska i filmer.

De ord och fraser som vi kommer att arbeta med är under höstterminen:

 •  Hur man presenterar sig
 •  Talen 0-20
 •  Färgerna
 •  Några vanliga djur
 •  Klädesplagg
 •  Några vanliga substantiv, ex ball, pen, clock
 •  Möbler som finns i klassrummet
 •  Hur man säger vad man kan göra, ex I can play
 •  Några vanliga väderord
 •  Hur man säger att man tycker om olika maträtter och frukter, ex I like hamburgers, I like oranges

 

Arbetssätt

 • Prata engelska med dina klasskamrater (ord, fraser och korta meningar)
 • Säga ramsor och sjunga sånger i helklass
 • Lyssna på engelskt uttal med hjälp av din lärare, musik och film, ex The game, The New Muzzy comes back
 • Spela spel som övar på ord och fraser
 •  Arbeta med arbetsblad som övar på att läsa och skriva engelska ord
 •  Läsa korta texter

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att.

 •  säga engelska ord, fraser och korta meningar i samtal med läraren eller dina klasskamrater
 •  förstå och sedan utföra det som sagts i enkla instruktioner
 •  läsa korta ord och fraser och 

Hur du får visa att du kan

Genom ditt aktiva deltagande i undervisningen kommer du fortlöpande att ha möjlighet att visa att du kan säga, förstå och läsa  korta ord och instruktioner på engelska.

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Intressen, personer och platser.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika former av enkla samtal och dialoger.

Filmer och dramatiserade berättelser för barn.

Sånger, ramsor, dikter och sagor.

Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.

Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback