Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Nyckelpigan Projektuppstart Södermalm 2020-2021

123521 Förskolan Malmgården, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 16 oktober 2020

Det här är den första planeringen i Södermalms kommunala förskolors systematiska kvalitetsarbete. Totalt har vi fyra planeringar/perioder: Projektuppstart samt tre Uppföljningsperioder som alla följer vårt pedagogiska år. I den här perioden - Södermalms projektuppstart 2020 - 2021 är det dags för förskolan att tillsammans med barnen börja arbeta praktiskt med projektuppdraget "Barns möten med naturen". Här läggs grunden till årets undervisning och utforskande.

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

Under projektuppstarten kommer vi att låta kompisarna få möjlighet att presentera och berätta för varandra vad det är för något som de varit med om och vad de gör på bilderna som vi fått in. Vi printar ut bilder i A4, laminerar samt använder oss av projektorn för att projicera deras bilder i ett stort format. En pedagog håller i samtalet/presentationen och en dokumenterar kompisarnas tankar, teorier och hypoteser utifrån projektuppdraget. Estetiska lärprocesser kommer vara en stor del av barnens görande och lärande under terminen och vi kommer att använda oss både av ateljén inne på Nyckelpigan samt av den planerade "uteateljén" på lilla gården.

Vi planerar mao att bidragen ska presenteras både på ett analogt och/eller digitalt vis.

Materialet som vi får in kommer att sättas upp på vår projektvägg så att det hela tiden kommer att vara tillgängligt och synligt för kompisarna och för att det där ska ges möjlighet till både planerad samt spontan reflektion mellan kompisarna och med oss pedagoger. Valda delar kommer under terminen att visas i lärloggar, både individuella samt gruppvis. Syftet är att projektet ska bli en del av kompisarnas vardag och pedagogiska miljö här på Malmgården.

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter