Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Idrott och hälsa - grovplanering v. 35 till och med v.37

Gubbängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2020

Kunskapsområdet rörelse handlar om hur vi tränar vår kropp så att vi anpassa oss fysiskt i olika sammanhang och situationer. När ni bedöms så är det er rörelse och motoriska färdighet som jag tittar på. Motorisk färdighet är din förmåga att lösa/göra olika rörelseuppgifter. Om vi t. ex. spelar fotboll så behöver du klara av att driva bollen, passa och ta emot bollen för att kunna delta i spelet. Hur väl du utför dessa rörelser är det som vi arbetar med på lektionen. Vi arbetar med rörelse inom lekar, bollspel, racketspel, slag-löp spel, gymnastik, dans, friidrott m.m. Beroende på vilken aktivitet vi arbetar med så är fokus att vi ska utveckla vår rörelseförmåga/motoriska färdighet. Målet är att med komplexa rörelser delta i olika aktiviteter. Komplexa rörelser är rörelser som du gör i samspel med andra personer/redskap som är i rörelse eller att du gör rörelser som ställer högre krav på balans, koordination och precision.

Arbetsområde: 

Rörelse

Tidsperiod: Vecka 35 till och med vecka 37.

Material: Lärobok: "Idrott och hälsa 7-9", filmer, digitala plattformer, dokument)

Arbetssätt: Vi kommer att arbeta med rörelseaktiviteter som bollspel, racketspel och olika lekar utomhus, samt relevanta begrepp inom området. 

Kunnamål:

- Driva boll med fötterna och  dribbla en boll med händerna i samspel med och i förhållande till andra utifrån spelets idé.

- Passa och ta emot en boll med händerna och fötterna i samspel och i förhållande till andra utifrån spelets idé.

- Använda sig av backhand, forehand, och smash i mjuktennis, speedminton i samspel med och i förhållande till andra och göra det under förflyttning utifrån spelets idé..

Redovisningsform: Praktisk form

Begrepp: Motorik, rumsuppfattning, bred uppmärksamhet, smal uppmärksamhet, grundslag, backhand, forehand, smash,  driva, dribbla, passa, mottagning, grundställning, motrörelse. 

 

Nedan lägger du till syfte och centralt innehåll från Läroplanen.

Om du vill kan du även lägga till uppgifter och infoga en matris från din matrisbank.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa - grovplanering v. 35 till och med v.37
Uppgifter
Rörelse

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback