Skolbanken Logo
Skolbanken

Solstrålrna 1. Johannes Förskolor Projektinriktning maj-juni

093071 Förskolan Hälsobrunnen, Stockholm Norra innerstaden · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Nu har vi gjort vårt 1:a val kring det här pedagogiska året och det är dags för våra pedagoger att förbereda sig kring den projektinriktning vi valt. Vi reflekterar kring vår inriktning och gemensamma frågeställning.

Tid: MAJ-JUNI

Hållbara relationer till varandra, värden och Världen

Vi vill med detta tema fördjupa vårt arbete med hållbara relationer till varandra, till viktiga värden och till Världen.

Vi använder parkerna i stadens centrum och skogen i vår närmiljö som förskolans ateljéer. Vi tar del av stadens erbjudanden och ser vår stad som en lärande arena.

Vi använder våra kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi växlar mellan undersökningar ute och inne, mellan biologiska studier och estetiska gestaltningar.

Vi undersöker ekologiska samband, förutsättningar för biologisk mångfald samt kretslopp i naturen för att skapa förståelse för och kunskap om hållbar utveckling.

 

Gemensam frågeställning:

För att kunna ingå i hållbara relationer med varandra, värden och Världen:

Vilka strategier och förmågor behöver vi ge barnen möjlighet att utveckla?

 

Vi tänker att årets inriktning är spännande och inspirerande. Det är roligt med  fördjupning och bra att komma tillbaka till naturen och låta rörelse binda ihop. 

Vi vill börja med att i ateljén undersöka olika kretslopp och livscykler i naturen, som lera, vatten, papper, kompost, växter småkryp, insekter mm. 

Vi kommer använda oss av digitala verktyg som lärplattan och appen Book Creator så att barnen blir delaktiga i dokumentationen kring sitt eget och det gemensamma lärandet. Vi tänker också att USB mikroskopet samt projiceringar av natur kommer bli viktiga för barnen i lärandet då de uppmuntras att använda sina kroppar och sinnen för att skapa en ekologisk känslighet och empati för vår omvärld.

Vi tror att barnen kommer att närma sig temat genom lek och undersökande.

Redan nu är barnen  mycket intresserade av småkryp och insekter. De är intresserade av dans. De vill undersöka olika material som är kladdiga, klibbiga och våta. De är intresserade av att samla växter och  småkryp i naturen samt titta på fåglar.

 

 


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter