Skolbanken Logo
Skolbanken

Introduktion 20/21

Sunnansjö förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Planering för inskolning av nya barn läsåret 20/21. Hur jobbar vi för att få barnen och gruppen trygga tillsammans.

VAR ÄR VI?

 

 

 

Under augusti och september kommer vi skola in våra åtta nya barn. Vi har fem barn kvar från förra terminen. VI kommer lägga stor vikt vid att bevara de fasta rutinerna och aktiviteter som vi planerar för att hålla kvar tryggheten i barngruppen för alla barn i barngruppen. För många barn är det en stor omställning att vara ifrån sina vårdnadshavare och vistas tillsammans med jämnåriga barn större delen av dagen. Därför blir våra rutiner en trygghet för barnen, barnen vet då vad som kommer att hända och dagarna ser ganska lika ut.

 

Under vårterminen kommer vi att skola in flera barn utifrån samma förhållningssätt. 

 

 

 

VART SKA VI?

 

 

 

Vi vill att hela barngruppen ska känna trygghet, glädje och lust att utforska och lära tillsammans.

Vi vill att barnen ska vilja gå till förskolan.

Vi vill skapa en inbjudande miljö med inspirerande material för att locka till lärande.

Vi vill att barnen ska använda alla sina sinnen.

 

 

 

HUR GÖR VI?

 

 

 

Vi kommer att jobba med hela barngruppen för att de ska bli trygga tillsammans.

Vi pedagoger är i barnens nivå och finns i de rum barnen är.

Minst en pedagog sitter ner med barnen så barnen i lugn och ro kan fortsätta med sina aktiviteter.

Vi har små samlingar på förmiddagen där vi sjunger, läser rim, ramsor och äter frukt.

Vi sjunger dagissången och sjunger barnens namn.

Vår miljö är hela tiden föränderlig utifrån barnens intressen, men vi ändrar inte på vår miljö så mycket i början för det blir så många nya intryck ändå.

Vi dokumenterar aktiviteter, barnens framsteg, glädje och trygghet.

Vi har en dialog med barnens vårdnadshavare som har stor kunskap om sitt barn.  

 

 

 

HUR BLEV DET?

Vi tycker att vi i det stora hela har fått till en lugn grupp som känns trygg under den här korta tiden. Både vi och barnen börjar lära känna varandra och vi ser fram emot att fortsätta utforska och upptäcka världen tillsammans. 

Kontakten med föräldrarna upplever vi fungerade bra under introduktionen och vi hoppas på ett bra fortsatt samarbete.

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback