Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Utvecklingsområde Flugsvampens förskola 20/21: Goda relationer

Flugsvampen, Mariestad · Senast uppdaterad: 6 september 2021

Målformulering: Vi vill tillsammans med barnen skapa goda relationer nu och framåt i tiden.

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

 

 Vi ser att det är oerhört viktigt att arbeta för positiva relationer på förskolan. Det är en grund för att kunna arbeta och utvecklas tillsammans.

 

Relationer kan vara olika konstellationer barn - vårdnadshavare - pedagog.

 

Relationer kan också vara till vår miljö och vår värld. Tillsammans med barnen vill vi sätta spår, skapa hopp, glädje och framtidstro.

 

 

 

 

 

 

Vi vill tillsammans med barnen skapa goda relationer nu och framåt i tiden.                                         

 

"Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och sammanhängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet."

                             Lpfö 18

 

 Att alla får göra avtryck och synas i vår verksamhet. Att skapa relationer där man lyssnar på och respekterar varandra.

 

Skapar möjligheter för alla att ta plats i förskolan genom olika uttryckssätt.

Halvårsanalys 

Var befinner vi oss?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat?

Hur ser vi det? Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback