Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Rörelse/Gympa HT20/VT21

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 8 oktober 2020

Hållbar utveckling genom hälsa och rörelser.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har ett stort intresse för rörelse. Under gympa tiden kommer vi att utmana barnens motorik. Vi utmanar alla barnen i deras olika nivåer. Där vi bl.a. kommer att ha hinderbana, rörelse lekar, fri lek med materialen som finna i gympasalen, dans mm. I läroplanen står det: Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. Lpfö 18, s  9. 

 ___________________________________________________________________________________________________________ 

Prioriterade målet/målen:

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

• respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

 

2.2 OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE

• intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

 

2.3 BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

• intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

Olika aktiviteter vi gör: hinderbana, uppdragskort av Babblarna, rörelse till musik, olika stationer av rörelse, Valles skidskola, lekar mm. Sjunga, rimma och ramsa ihop med rörelser. Yoga - musika, saga Youga. 

 Lärandeobjekt:

 Lärandeobjektet:  Öka barnens rörelse glädje/kroppsuppfattning, och deras motorik.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Sociokulturellt perspektiv - lär sig av varandra.

Materialet är efter barnens behov av att utmanas.

Miljön: Gympasalen, utomhus mm.

 ______________________________________________________________________________________________________________

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback