Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Skutans Planeringsmall

Förskolan Skeppet, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 8 januari 2021

Skattkistan på Skutan innehåller massa roliga saker som vi arbetar kring! En gång innehöll kistan bokstaven Ss, en spindel, ett spöke och material till sortering. I skattkistan öppnar vi en värld full av spännande äventyr grundat i våra styrdokument.

Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18

(Aktuellt för förskoleområde 3)

Personal kommunicerar med tecken
Personal kommunicerar med bilder
Personal kan hantera olika hjälpmedel för att stödja barn med annat modersmål än svenska
Begreppet matematik skall bli synliggjort för barnen genom personalen

Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

 

Vart är vi?

 

 

Nuläge/vad och hur visar barnen intresse för?

 

Vad har barnen för kunskaper idag?

 

Vart ska vi?

 

 

Vad vill vi barnen ska få kunskap om?

Utifrån fokusmålen kommer vi att arbeta utifrån barnlitteratur och utifrån den arbeta med berättandet, beskrivande, lyssna in och återberätta. Vi kommer att utmana vidare med bokstäver och symboler samt ord och språkljud. Vi vill kunna skapa en nyfikenhet intresse men även kartlägga deras kunskap inom området för se hur vi utmanar vidare. Vi vill utmana vidare utefter varje individs förmåga utifrån ett jämnställdshetsperspektiv och därför kommer barnen få repetera med variation. På så sätt ser vi även på vilket sätt barnet själv kommunicerar sin kunskap på.

Ett annat fokusmål är matematik och där kommer vi att arbeta med fokusera på tärningsspel och rumsuppfattning. Den matematiska undervisningen kommer utgå från barnlitteraturen vi arbetar med men även utifrån matematiskt material och andra lärtillfälle. 

Hur utmanar vi?

Vi vill utmana och skapa nyfikenhet genom att arbeta med samma sak fast på flera olika sätt för att få se vilket sätt barnen fångar sin kunskap för att kunna jobba vidare så. På så sätt er vi vilken kunskap som redan finns för att kunna utmana vidare utifrån det. Vi tänker använda oss av och genom estetiska lärprocesser och olika material. 

Vad är vår förväntade effekt?

Att vi ska få syn på hur de olika individerna lär sig bäst. inom Inom språkutvecklingen vill vi att barnen ska kunna lyssna, ta in och återberätta. Detta är första steget så vi kan utmana vidare med bokstäver och språkljud senare.

 

Hur gör vi?

 

Hur ser vår miljö ut?

Vi tänker att skapa ett ställe för barnlitteratur som skapa nyfikenhet hos barnen. Vi skapar lärmiljöer för olika spel med fokus på matematik. Vi skapar lärtillfälle för att utmana inom rumsuppfattning.

Förhållningsätt?

Vi strävar efter att vara inlyssnande och inspirera barnen att anta utmaningar. Vi vill skapa en tillåtande miljö och ett relationellt förhållningssätt för att skapa en trygghet hos barnen och att de ska våga utforska sin omgivning. Vi skapar lärtillfälle och lärmiljö utifrån barnens och individens behov. 

Vilka material/aktiviteter behövs?

Vi tänker att vi ser över matematiska spel och material för att ge liv i det för att kunna utmana barnen i detta. Vi kommer utnyttja våra olika kompetenser för att skapa nyfikenhet av matematik och språk på många olika sätt.

Barnens funderingar och frågor?

 

 

 

 

Hur blev det? (fylls i vid utvärdering)

 

 

 

Vad såg vi?

 

Blev det förväntad effekt?

 

Vad var framgångsfaktorerna?

 

Om det inte blev förväntad effekt, vad kan vi ha gjort annorlunda?

 

Vad tar vi med oss?

 

Hur går vi vidare?

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter