Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

SVA åk 8 ht20: Media och sakprosa

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 13 augusti 2021

I detta arbetsområde kommer du att möta olika texttyper inom sakprosa bla nyhetsartikel, reportage, insändare och referat. Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man förmedlar information, bearbetar text och tar till sig viktig information. Vilken information vill journalisten förmedla? I vilket syfte vill journalisten förmedla informationen. Hur kan informationen användas?

Pedagogisk planering; "media och sakprosa"

 Mål:

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- Läsa och analysera skönlitteratur och texter för olika syften

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

- Söka information från olika källor och värdera dessa.                            

Ur: Lgr 11

 

Centralt innehåll

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter exempelvis tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med källkritiskt förhållningssätt.      
  • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar

Arbetsområdets mål: (Vad eleven ska ha lärt sig)

Du ska efter genomfört arbetsområde kunna redogöra för struktur och uppbyggnad för en nyhetsartikel, debattartikel/Insändare, ett reportage och ett referat. Du ska också kunna skriva dessa texter själv samt kunna redogöra för vad begreppet sakprosa innebär. Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man förmedlar information, bearbetar text och tar till sig viktig information.

Arbetsområdets innehåll:

I detta arbetsområde kommer du att möta olika texttyper inom sakprosa bland annat nyhetsartikel, reportage, insändare och referat. Vilken information vill journalisten förmedla? I vilket syfte vill journalisten förmedla informationen. Hur kan informationen användas?

Material:

Inom detta arbetsområde utgår vi från ett arbetshäfte med olika texter. Du kommer också att använda dig av tidningar.

Metod:

Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Du kommer att arbeta med att läsa olika texter samt träna dig i att själv skriva olika texter inom sakprosagenren. Du kommer att utveckla både din läs- och skrivförmåga och träna på formalia och skrivregler.

Examination:

Du ska vara aktivt deltagande i lektionsarbetet. Du visar din förmåga att anpassa ditt skrivande till olika syften och mottagare genom att skriva olika typer av texter (en för varje texttyp) som lämnas in för bedömning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
SVA Matris åk 7-9 Domnarvets skola
Uppgifter
Examinerande uppgift; Nyhetsartikel
Examinerande uppgift; Reportage
Examinerande uppgift; Insändare
Examinerande uppgift; Referat

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback