Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Sommaruppgift - mitt ord

223931 Förskolan Torget, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 september 2020

I årets sommaruppgift har barnen fått välja ett ord som betyder mycket för dem. Sommaruppgiften inriktar sig på språk och kommunikation och barnen kommer i mindre grupper få tillfälle att berätta om sitt ord, vad det betyder för dem och ställa frågor till varandra. Med sommaruppgiften vill vi synliggöra varje barn och ta tillvara på deras tankar och erfarenheter av ordet. Barnen kommer få använda olika tekniker och material och delge varandra betydelsen av sitt ord genom olika uttryckssätt.

 

Syftet med sommaruppgiften är att synliggöra varje barn och under projektet kommer de få berätta om sitt ord i möten tillsammans med varandra. Vi kommer skapa tillfällen där en nyfikenhet för varandras ord kan uppstå och där barnen får möjlighet att uttrycka sina tankar, funderingar och hypoteser om sitt och varandras ord. Vi ser projektet som en möjlighet för barngruppen att i början av terminen lära känna varandra och att varje barn genom sina olika tankar och erfarenheter kan inspirera och utmana varandra till nya ideér och perspektiv.

 

I projektet kommer barnen ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet för bokstäver och ord. Pedagogerna hjälper till att lyfta och utveckla ordet och integrera det i verksamheten med hjälp av olika material, uttryckssätt och tekniker som till exempel att skriva sitt ord, samla ihop alla ord på en projektvägg, skapa en berättelse på lärplattan utifrån valt ord, måla sitt ord.

 

Alla barn på Frukten kommer att delta i projekten. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter