Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Utemiljön på gården

Nymåla förskola, Söderhamn · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Gårdens betydelse för barnens utveckling och lärande.

Nuläge

I dagsläget är det 15 barn på Fyren i åldrarna 1-3 år. Vid utevistelse är vi oftast ute på stora gården, då våra barn upplevs trivas bäst där. Dom har tillgång till hela gården och allt material som finns där ute. 
Vi upplever att många av våra barn har stort rörelsebehov och de uppfylls bättre ute på stora gården, där barnen kan röra sig mera fritt.
Dom större barnen i barngruppen dras även till andra barn som tex gått på Fyren tidigare eller äldre syskon som går på stor barns avdelningarna. 
När både Fyren och Tärnan är ute på lilla gården och det är många barn närvarande, så blir det trångt och rörigt och många av barnen upplevs bli frustrerade. 

Mål

Självständighet och tillit till sin egen förmåga.
Att barnen får inflytande och känner sig delaktig i utemiljön, genom att vi utgår från deras intressen och olika behov.

Syfte

För att stärka självkänslan hos barnen och få dom att bli mer motiverade och våga prova nya utmanande saker.

Genomförande

Vi är närvarande där barnen vistas ute på gården och observerar deras intressen. 
Vi ändrar om i utemiljön efter hur olika redskap, material och olika utemiljöer används.

Alla barnen i barngruppen på Fyren ska få möjlighet att deltaga efter deras förmåga och intresse. 

Dokumentation under lärprocessen

All personal dokumenterar kontinuerligt i unikum.

Ansvar

All personal på Fyren

Uppföljning

En gång i veckan reflekterar vi över hur föregående vecka varit, och en gång i månaden har vi en analys över vart vi är och hur vi går vidare.

Vi reflekterar och utvärderar också tillsammans med barnen på tex samlingar, genom att kolla på bilder från olika aktiviteter och andra lärande tillfällen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback