Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

TAL åk 7 - HT 2020

Vikingaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 14 september 2020

Nu ska du få lära dig om att man kan räkna på många olika sätt och om hur man gör det.

Mål för elev

Du ska utveckla dina matematiska förmågor kring talsystem och tal i olika former.

Innehåll

Matte Direkt Kap 1 

Begrepp: tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatt tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att delta vid genomgångar och övningar samt räkna på egen hand. Vi kommer att utgå från kapitlet Tal i i Matte Direkt 7.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid:
- diskussioner i klassrummet
- avstämningsuppgifter
- prov

Elevinflytande

Du kommer under arbetets gång att få möjlighet att arbeta med uppgifter som är anpassade efter den nivå som du behöver för att utvecklas. 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback