Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Elektricitet och magnetism

Laröds skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Det kan hända att en olycka eller ett sabotage gör att det bli ett långt avbrott i ett elnät till en storstad. Vad blir följden omedelbart? Vad avstannar efter en viss tid? Var måste det finnas möjlighet att koppla in reserv-el?

Arbetsområden: Elektricitet och magnetism

Läromedel: Gleerups, kapitel 2 och kapitel 7

Tidsramar: v.34-v.40

Bedömningslaboration: v.39

Prov: 29 september

 

Mål - kapitel 2

 

 • Förstå vad elektricitet är
 • Veta vad spänning och ström är
 • Veta vad resistans är
 • Förstå sambandet mellan spänning, strömstyrka och resistans
 • Veta vad en atom består av
 • Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater
 • Veta något om statisk elektricitet
 • Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat
 • Kunna använda Ohms lag
 • Kunna avläsa ett motstånds resistans
 • Veta något om supraledning
 • Veta något om hur vi byggt ut vår användning av el
 • Mål - kapitel 7

 •  

  • Veta något om hur fasta magneter fungerar och används
  • Förstå elektromagnetism
  • Veta hur en elmotor arbetar
  • Förstå hur vi kan få elektrisk ström av en rörelse
  • Veta vad en generator är
  • Veta hur en transformator fungerar
  • Veta hur magnetfält kan mätas och hur styrkan beror av avståndet
  • Kunna elmotorns delar och principen för likströmsmotorn
  • Veta något om de olika storlekarna på spänningen
  • under transport från kraftverk till användare

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Fysikmatris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter