Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

6

Historia - 2020/21 - åk 6 - Stormaktstiden

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Under ett tidsspann på över 100 år (1611- 1718), hade Sverige styrts av fyra Kungar och en Drottning. Mycket blod spilldes- och många män stred och stupade för kampen- och drömmen om ett svenskt imperium som aldrig kom att bli en långvarig verklighet- men hur kom det sig att ett litet- och förhållandevis fattigt land som Sverige, kunde erövra stora delar av länderna kring Östersjön?

Innehåll

Det innehåll som ingår i kursen är följande:
film, läsning av längre- och kortare texter, informationssökning på internet och i facklitteratur.

Bedömningen av dig och ditt lärande sker i helhet, det vill säga; Hur aktiv du är på lektionerna, att du räcker upp handen och deltar i diskussionerna, att du engagerar dig i ditt lärande och presterar ditt bästa. Den avslutas med ett test och en fördjupning över en person eller händelse.

Nedanför står kopplingar till Lgr 11 samt vad som krävs utav dig för att nå betyg E i slutbetyg.

Bedömning

Bedömningen av dig och ditt lärande sker i helhet, det vill säga; Hur aktiv du är på lektionerna, att du räcker upp handen och deltar i diskussionerna, att du engagerar dig i ditt lärande och presterar ditt bästa. Avslutar med ett test.

Nedanför står kopplingar till Lgr 11 samt vad som krävs utav dig för att nå betyg E i slutbetyg.


Läroplanskopplingar

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.

Den svenska statens framväxt och organisation.

Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.

Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter