Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Geografi, Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Människans ursprung och de första civilisationerna

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Människans ursprung och de första civilisationerna

Människans ursprung och de första civilisationerna 

Historia & geografi HT21 årskurs 7 
 

 

 

Vad vi kommer att prata om på lektionerna 

 • Människans utveckling från jägare och samlare till bönder 

 • Den neolitiska revolutionen och dess betydelse för historien 

 • Viktiga platser som de första människorna bosatte sig på 

 • Norra Afrikas och Mellanösterns olika länder 
 • Tidiga civilisationer i Mesopotamien, Egypten och andra områden 

 • Samhällets uppbyggnad och utveckling i dessa områden  

 • Religiösa tankar och uttryck i de första civilisationerna  

 •  
 •  

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet  

 • Genomgångar, diskussioner, textläsning med frågor, tidslinjer, lektionsuppgifter, exit tickets  

 

Kunskapskrav i historia  

 • Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter och använda historiska begrepp 

 • Föra underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 

 • Uttrycka hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i 

 • Undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder 

 • Använda historiska begrepp 

 

Kunskapskrav i geografi 

 • Visa kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur 

 • Resonera kring orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration i olika delar av världen 

 • Visa kunskaper om Norra Afrikas och Mellanösterns namngeografi 
 • Använda geografiska begrepp 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapkrav historia åk 7-9
Kunskapskrav geografi åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback