Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål utom nationella minoritetsspråk

·

Årskurs:

1 - 3

Modersmål - Pedagogisk planering 1-3

Modersmålsenheten GR, Linköping · Senast uppdaterad: 13 september 2022

Pedagogisk planering i det arabiska språket för 1-3

 Pedagogisk planering i det arabiska språket för åk 1-3

Detta arbetar vi med

o    Vi ska jobba med att förstärka ordförrådet på arabiska

o    Synonymer och motsatser

o    Frukter och grönsaker

o    Natur och vädret

o    Färger

o    Dagar/veckor/månader/årstider

o    Bokstäver/siffror

o    Översättning

o    Sagor/berättelser

o    Elevens önskemål

Kopplingar till läroplan

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Mål

Målet med undervisningen är att stärka elevens arabiska kunskaper samt att öka intresset för modersmålet. Vi arbetar systematiskt och pedagogiskt för att på bästa sätt underlätta undervisningen och lärandet för eleverna.

Kopplingar till läroplan

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.

Läsa och skriva Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.

Tala, lyssna och samtala Muntligt berättande för olika mottagare.

Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

 

Berättande texter och sakprosatexter Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

Språkbruk Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Kultur och samhälle Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • Din förmåga att uttrycka dig muntligt.
 • Din förmåga att översätta Arabiska ord till Svenska ord.
 • Din förmåga att lära känna arabiska bokstäver.

Undervisning och arbetsformer

 • Vi ska läsa och skriva arabiska bokstäver, detta gör vi genom att läsa tillsammans i form av både högläsning och tyst läsning.
 • Vi ska jobba med spel och hitta rätt ord till rätt bild på Arabiska.
 • Vi ska skriva arabiska ord på tavlan och därmed öva på bokstäverna.
 • Vi ska klippa och måla arabiska bokstäver.
 • Vi ska jobba och diskutera i grupp.
 • Vi ska jobba med språkmemory på både Arabiska och Svenska för att förstärka ordförrådet på både Svenska och Arabiska. (Frukter och grönsaker),(natur och vädret),(musik och ramsor) på arabiska om arabiska alfabetet och dagarna.

Bedömning

I dina arbeten kommer vi att bedöma på vilket sätt du:

 • Deltar i samtal och diskussioner.
 • Läser och uttalar arabiska bokstäver.
 • Uttrycker dig på ett muntligt sätt.
 • Deltar aktivt i samling eller liknande.

Du ska lämna utdelade arbetsuppgifter. Bedömningen är baserad på ovanstående punkter och jag utgår ifrån bedömningsmatrisen nedan.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter