Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

F

Demokrati och diktatur - ideologer och partier

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 28 oktober 2021

Under det första arbetsområdet i samhällskunskap i årskurs 8 kommer vi att fördjupa våra kunskaper om demokrati och diktatur samt om olika ideologier och partier. Vi kommer diskutera för- och nackdelar med demokrati och andra beslutsförfarnaden och även att debattera samhällsfrågor ur olika perspektiv. Exempelvis kommer ni få skapa egna länder där ni ska få skriva landets grundlag och beskriva dess statsskick. Vi ska även hålla partiledardebatter i klassrummet. I sina planeirngshäften har eleverna fått en mer detaljerad beskrivning av ett upplägg vecka för vecka. Däri finns även uppgifter och kommenatarer till kunskapskraven och de lärandemål som ligger till grund för arbetsområdet. Flera uppgifter kommer även läggas upp på classroom under arbetsområdets gång. Arbetsområdet examineras genom ett prov v.48.

 


 

Övergripande mål: demokrati och diktatur, samt ideologier och partier

 

Känna till och kunna tillämpa begrepp

Kunna resonera om vad som skiljer demokratier och diktaturer åt

Kunna resonera om för- och nackdelar med gemensamt beslutsfattande

Kunna analysera demokratiska dilemman ur olika perspektiv

Känna till alla riksdagspartier samt huvuddragen i deras politik

Känna till några ideologier och deras huvuddrag

Känna till höger-vänster och GAL-TAN skalan

Känna till olika statsskick

 

_____________________________________________________Övergripande instuderingsfrågor:

 1. Vilka krav/principer bör vara uppfyllda för att ett land ska räknas som en demokrati?

 2. Vad menas med direktdemokrati och representativ demokrati? Vilka för- och nackdelar som finns med dessa former av beslutsfattande?

 3. Vad utmärker en diktatur? Och vilka olika typer av diktaturer finns det?

 4. Vilka dilemman finns det i en demokrati? Yttrandefriheten är exempelvis central i en demokrati, men ska samhället skydda de som använder yttrandefriheten för att avskaffa demokratin?

 5. Vad är skillnaden på en monarki och en diktatur?

 6. Vad är skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre?

 7. Vad är skillnaden mellan enhetsstater och federala stater?

 8. Beskriv några ideologier? Hur vill de att deras (utopiska) samhälle ska se ut?

 9. Vad heter de svenska riksdagspartierna? Vilka är deras hjärtefrågor? 

 10. Vilka ideologier följer de svenska riksdagspartierna? Var någonstans på höger-vänster - GAL-TAN skalan ska de placeras? 

 11. Vilka socioekonomiska grupper vänder sig de olika partierna till? Och tvärtom: varför stödjer olika samhällsgrupper/människor olika partier?Hur ska vi arbeta? 

Genomgångar

Uppgifter - enskilt och i grupp


Debatter

FilmHur bedöms jag?

Uppgifter/läxor

Saker du gör och säger på lektioner

Prov (huvudsakligen skrivuppgifter)

(Se kunskapsmatris nedan)

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Demokrati och diktatur - ideologer och partier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback