Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

8

Bild åk 8 2021-2022

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 16 augusti 2021

Under den här terminen kommer du att arbeta med olika uppgifter som sätter både nya som gamla kunskaper på prov. Du kommer bland annat att arbeta med graffiti, reklam, foto och pop-konst. Mina kommentarer och uppgifter kommer att läggas upp i efterhand som vi arbetar med dem. Tid HT21 - VT22

Syfte - förmågor från kursplanet:

 • kommunicerar med bilder för att uttrycka budskap
 • skapar bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

 

Konkretisering av målen - du visar det när du...

 • kommunicerar med bilder för att uttrycka budskap - när du gör en egen graffiti konstverk där du kombinerar bild och text
 • skapar bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material - när du arbetar med foto och popkonst
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder - när du med hjälp av reklamfilmer väljer att presentera olika ämnesområden som är aktuella i dagens samhälle
 • analyserar historiska och samtida bilder uttryck, innehåll och funktioner - när du analyserar både gamla och nutida reklamfilmer/reklambilder, deras budskap, innehåll och funktion

 

Undervisning - detta kommer vi att jobba med:

 • vi tränar på att framställa olika slags bilder/verk med hjälp av olika material och tekniker
 • vi samlar på ord inom arbetsområden
 • vi använder andras bilder/konstverk och använder dessa som inspiration och utvecklar egna idéer
 • vi tränar på att tolka bilder samt uttrycka egna åsikter och tankar

 

Bedömning - jag kommer att bedöma din förmåga att...

 • framställa olika slags bilder
 • använda olika tekniker, verktyg och material
 • utveckla idéer genom att använda olika inspirationsmaterial
 • under arbetsprocessen föra ditt arbete framåt och kunna ge omdömen kring ditt arbete
 • presentera ditt arbete utifrån syfte och sammanhang
 • tolka  olika slags bilder

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback