Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SPEIDS02

Idrottsspecialisering 2 - Ridsport

Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Rättvik · Senast uppdaterad: 31 augusti 2021

Ämnet specialidrott möjliggör en utveckling av den idrottsliga förmågan mot elitnivå inom en vald idrott. Det behandlar metoder och teorier för prestationsutveckling mot elitnivå.

Centralt innehåll:

  •         Regler, taktik och teknik inom specifik idrott vid träning och tävling. Ridteori, TR

 

  •         Utformning och genomförande av individuella träningsprogram i relation till krav- och kapacitetsanalys samt till olika träningsmetoder inom specifik idrott. Träningsdagbok, tävlings och träningsplan

 

  •         Värdering av individuellt utformade träningsprogram. Träningsdagbok, tävlings och träningsplan

 

  •        Värdering av olika träningsmetoder i relation till specifik idrott, till exempel rörlighets-, teknik- eller koncentrationsträning. Ridundervisningen, träningsfysiologi och träningslära häst, grundlägggande foder

 

  •         Utformning och genomförande av skadeförebyggande träningsprogram inom specifik idrott. Träningslära, träningsdagbok, träningsplan

 

  •        Individers tränings- och tävlingsvillkor ur jämlik- och jämställdhetsperspektiv. TR, Talang till topp

 

  •         Samhällsideal som påverkar idrottsutövandet, till exempel kroppsideal och klädsel samt vanligt förekommande orättvisor inom idrotten och hur de kan motverkas.

 

  •         Kommunikation och samarbete som syftar till utveckling av idrottsresultat. Coachingsamtal, ridlektioner, samarbete och attityd

 

Gemensam teori

Utbildningsskalan

Framdelsvändning

Skänkelvikning

TR

Teori hopp

Språngets faser

Hinderbyggnad

Banhoppning

Hopphästens utrustning

Teori dressyr

Förvänd galopp

Bakdelsvändning/skrittpiruett

Programridning

Dressyrhästens utrustning

Övrigt

Hästens fysiologi-anatomi

Träningslära häst

Grundläggande foder

Träningsdagbok

Träning och tävlingsplan

Praktiska moment

Tömkörning

Löshoppning

 

Caochingsamtal varje termin.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Idrottsspecialisering 2 Matris 18/19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter