Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Affären

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 28 januari 2021

Vi ska göra en egen affär.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Vi ser att barnen är intresserade av att leka affär och därför kommer vi att tillsammans med barnen ställa i ordning en butik.

Barnen behöver träna turtagning, språk och matematik/sortering.

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Återanvändning, sortera och hålla ordning.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Pedagogerna deltar i leken och utmanar barnen att utveckla ett nyanserat talspråk, träna på turtagning och enkel matematik.

barnen får ta med sig tomma förpackningar som vi sedan använder i affären,

Vi använder fantasi och skapar egna varor av olika material.

 

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback