Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

6

Materia

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Vi kommer att lära oss om materia, atomer, molekyler, kemiska reaktioner, fysikaliska omvandlingar, volym m.m. samt hur vi arbetar naturvetenskapligt. Vi kommer att läsa om "Materia" i ca 7 veckor och området kommer avslutas med ett skriftligt prov. Jag återkommer mad datum i god tid. Efter det skriftliga provet kommer vi jobba mycket mad laborationer i ca 5 veckor.

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • genomföra systematiska undersökningar
 • använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

 

Det här ska du arbeta med

 • att beskriva och förklara materiens uppbyggnad
 • övergångar mellan fast form, flytande form och gasform
 • några historiska och nutida upptäckter inom kemi
 • metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar
 • olika mätningar och mätinstrument, till exempel vågar och mätglas
 • genomföra enkla systematiska undersökningar
 • lära dig att använda utrustning på ett säkert sätt
 • jämföra dina och andras resultat och föra resonemang om likheter och skillnader
 • göra dokumentationer av enkla undersökningar 

 

Du ska visa kunskaper om 

 • några vanliga farosymboler
 • atomer och molekyler
 • grundämne och kemisk förening
 • vad som händer i en kemisk reaktion
 • vilka faser ett ämne kan ha
 • vad som händer i en fysikalisk omvandling
 • smältpunkt och kokpunkt
 • enheter för massa och volym
 • skillnad mellan rent ämne och blandning
 • olika separationsmetoder: dekantera, filtrera och destillera

 

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med kemiboken kapitel 2 och 3 (blå spektrum)
 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Genomföra undersökningar
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Eget arbete

 

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är:

 • skriftligt prov (kapitel 2)
 • undersökning med rapport (kapitel 3)

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Fridas anteckningar
Fridas anteckningar
Fridas anteckningar
Fridas anteckningar
Att kunna inför prov "Materia".
Att kunna inför prov "Materia".