Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

IDRIDR01

träningsdagbok kondition åk 2

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

Under denna period skall ni planera, genomföra och utvärdera egen konditionsträning. vi genomför två tester, ett förre och efter perioden så sätt dig ett mål Välj aktivitet som passar dig som löpning, cykling, etc.

Egen träning/Träningsdagbok

Från v35 till v42 kommer ni att köra egen träning. Ni förväntas träna minst tre pass i veckan varav ett är på idrottslektionen.

Planering

 

v.35 Genomgång träningsdagbok

Målsättning med träning -Kondition

V.36 Test 1: 2400m/tid

V.37 egen tr på lektion + fritid efter behov

v.38 egen tr på lektion + fritid efter behov

v.39 egen tr på lektion + fritid efter behov

v.40 egen tr på lektion + fritid efter behov

v.41 egen tr på lektion + fritid efter behov

V.42 Test 2: 240m/tid- utvärdering i klassrum

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.

Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.

Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Träningsdagbok

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback