Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska: Skriva berättelser (v. 36-43)

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Under de här veckorna kommer vi att fokusera på att skriva och bearbeta berättelser.

Mål

Du ska kunna:

  • skriva en enkel berättelse med en början, mitt och slut
  • använda stor bokstav och punkt

 

Undervisning

Du kommer att få:

  • träna på att planera en berättelse med hjälp av stödord eller tankekarta
  • skriva och bearbeta egna berättelser
  • träna på att få och ge kamratrespons (två stjärnor och en önskan)
  • träna på att skriva meningar med stor bokstav i början och punkt i slutet

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • strukturera en text med en början, mitt och slut
  • använda stor bokstav och punkt i dina texter

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter