Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Nyckeln till skatten åk 3

Björnbodaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. Vi ska arbeta med läsförståelse, stavningsregler, att planera vårat skrivande och att förbättra våra texter.

Arbetsgång: 

Vi kommer att arbeta med ett kapitel i veckan och ha gemensamma diskussioner om dessa.

Vi kommer att gå igenom varje kapitel i skolan, och  hemma kommer du att få läsa i läseboken och svara på frågor kring varje kapitel. 

Vi kommer att träna stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språknycklar och skriva olika sorters texter både för hand och på dator.

Varje vecka kommer vi att utföra olika sorters uppgifter i vår arbetsbok.

Vi ska även läsa igenom våra egna texter, själva och tillsammans med lärare, för att upptäcka vad som kan förbättras i texten.

Vi kommer att arbeta arbeta både enskilt och i grupp.

 

Vi kommer att träna på:

 • Förstå muntliga och skriftliga instruktioner
 • Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det

 • Läsa med flyt

 • Använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar

 • Stava vanligt förekommande ord

 • Skriva läsligt för hand och på dator

 • Skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut

 • Läsa och förstå enkla faktatexter

 • Skriva egna faktatexter

 • Återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt

 • Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer

Bedömning:

 • Skriva olika sorters texter och försöka utveckla det du skrivit

 • Läsa högt för lärare med flyt

 • Arbeta i Nyckeln till skatten: Arbetsbok och där i kunna svara på frågor som handlar om veckans kapitel
 •  
 • Arbeta i Nyckeln till skatten: Språknycklar där du arbetar med grammatik och att skriva olika sorters texter
 •  
 • Du är delaktig i diskussioner

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.

Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback