Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Svenska: Läsa

Aspenässkolan, Lerum · Senast uppdaterad: 27 januari 2021

Under årskurs 2 kommer du att få läsa, lyssna till och samtala om olika typer av texter.

 

Mål

Du ska kunna:

 • läsa och förstå olika typer av texter
 • återberätta en text med hjälp av frågor

 

Undervisning

Du kommer att få:

 • läsa olika typer av texter; enskilt, i par och i mindre grupp
 • lyssna på olika typer av texter
 • träna på olika lässtrategier
 • träna på olika läsförståelsestrategier 
 • arbeta med läsförståelse i både fakta- och skönlitterära texter
 • träna på att få och ge kamratrespons (två stjärnor och en önskan)
 • träna på att lyssna och återberätta
 • individualiserad läsläxa varje vecka

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 •         använda olika lässtrategier

 • använda olika läsförståelsestrategier
 • återberätta det du har läst eller hört

   

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter