Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Dystopier

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 13 september 2021

Vad skulle du göra om elektriciteten plötsligt försvann och det var - 30 grader ute? Eller om du upptäckte att alla som rörde dig dog? Vad är typiska kännetecken i den dystopiska världen?

Mål

Målet är att du ska öva på att sammanfatta, presentera vad du har läst, både muntligt och skriftligt. Du ska kunna skriva en dystopisk kortnovell.  

Arbetssätt och redovisningsform

v.34 Du ska i grupp läsa ett utdrag ur en bok. Tillsammans sammanfattar ni vad den handlar om, budskapet och vad som utmärker att det är en dystopi. Lektionen därefter redovisar ni det i tvärgrupper för varandra. 

v.34-38 Du kommer att läsa boken "Rör mig inte" och besvara bokfrågor både skriftligt enskilt och ibland i grupp. 

v. 38-39 Arbetsområdet avslutas med att du skriver en kortnovell med inslag av ett dystopiskt tema.  

 

Visa din kunskap - Bedömning

Din förmåga att sammanfatta vad du har läst, samtala om bokens innehåll och din förmåga att skriva en novell kommer att bedömas.

Reflektion

Vad skiljer en fantasyberättelse och en dystopi åt? 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Matriser i planeringen
SVENSKA ht20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback