Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Orientering

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Orientering!

Mål, syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du kommer under denna period orientera med hjälp av karta i okänd terräng. Målet är att du ska känna dig säker på hur kartan fungerar, kunna orientera med hjälp av kartans symboler, välja goda vägval m.m. 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas utefter din förmåga att orientera i okänd terräng. Förståelse av karta, kompass och vägval.

 

Undervisning – genomförande och tidsplan

Vi kommer jobba med

  • Teoretiska genomgångar, ex kartkunskap, skala, passa kartan, ev. kompass.
  • Praktiska övningar anpassat till de teoretiska genomgångarna.
  • Orienteringsbanor av varierande svårighet utefter årskurs.
  • Avslutas med ett orienteringstest (11 september).

Läroplanskopplingar

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Matriser i planeringen
Orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback