Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Jordens ekosystem

Stordammens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 18 augusti 2020

Vi arbetar med jordens viktiga men just nu hotade ekosystem. Vi lär oss om klimat, biologisk mångfald, ekosystemtjänster och hur mänsklig aktivitet påverkar det.

Alla arter på jorden påverkar levnadsförhållanden för andra arter. Man kan vara rovdjur eller bytesdjur. Växter utgör grunden i alla näringskedjor och de ger också det livsviktiga syret till atmosfären. Näringsämnen cirkulerar i aldrig sinande kretslopp, iallafall hittills. Ingen art påverkar levnadsförutsättningarna för andra arter lika mycket som människan. Nu är frågan, kan ens vi själva överleva när ekosystemen ändras mer och mer. Vi tar under området del av Greta Thunbergs, en ung klimataktivist, tankar.

Arbetet börjar v 34 och håller på till och med vecka 37.

Din kunskaper bedöms i texter, muntliga moment under lektioner samt på två mindre skriftliga förhör.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter